วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การบัญชีคืออะไร?

การบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวมจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณ์ทางการเงิน ไว้ในรูปแบบของเงินตรา การจัดหมวดหมู่ ของรายการเหล่านั้น สรุปผล พร้อมทั้งตีความหมายของรายงานทางการเงินเหล่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น